Inforegio UE Guvernul României MDRAP Orașul Amara Instrumente Structurale 2007-2013

-->

Amintită în hrisoave, de-a lungul veacurilor, sub numele de Mănăstirea Sfinții Voievozi de la Vaideei, Slobozia lui Ianache, apoi de la Slobozia, cea mai veche mănăstire din estul Munteniei, păstrată până astăzi, își are începuturile în al doilea deceniu al sec. Al XVII-lea. În martie 1614, voievodul Radu Mihnea acordă marelui postelnic Ianache Caragea dreptul de a întemeia o “slobozie” la Vaideii, adică o așezare scutită de dări pe trei ani, unde așezase coloniști. Acolo, în mijlocul Bărăganului, avea să întemeieze postelnicul Ianache Caragea și Mănăstirea Sfinții Voievozi.

METEO

 

CURS VALUTAR