Inforegio UE Guvernul României MDRAP Orașul Amara Instrumente Structurale 2007-2013

-->

Bărăganul a fost totdeauna un domeniu al stepei. Vegetația naturală de odinioară, cu specii caracteristice de colilie și negară, dovadă a influenței climatului continental, a fost mult distrusă prin extinderea culturilor agricole. Astăzi peisajul Bărăganului de odinioară este transformat într-o stepă cultivată. Aici se obțin cele mai mari producții de grâu, porumb și floarea-soarelui din țară.

Totodată, clima Bărăganului este favorabilă atât podgoriilor cât și plantațiilor decorative de conifere ca pinul, zada(conifer cu frunze căzătoare) care se dezvoltă foarte bine în parcul stațiunii Amara.

Biotopul specific stepei, divers și cu o parte importantă ca valoare și de interes cinegetic, constituie o resursă pentru dezvoltarea turismului pentru vânătoare și pescuit.

Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă, pe 65% din suprafața sa întâlnindu-se următoarele tipuri de stepă primară ( sraminee), silvostepă, în sud-vestul județului, cuprinzând păduri mari de stejar, cer, gârniță, salcâm, stepă, cu arbori și arboret de pădure( frasin, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, măceșul, cornul, sângerul ), de luncă : stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunea Ialomiței și în Lunea Dunării, lacustră și alte tipuri.

Resursele naturale ale județului Ialomița sunt reprezentate de:

• Petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni Colilia-Grindu;

• Loessul cu o textură foarte fină – Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia;

• Nisipul, în zona Ciorii și albia râurilor;

• Nămolul terapeuticsapropelic la Amara și Fundata;

• Izvoare sulfuroase la Ciulnița, Perieți, Amara, Valea Ciorii;

• Izvoare termale – Giurgeni, Amara;

Fauna existentă cuprinde animale și păsări de stepă, de pădure și de luncă : dihor de stepă, iepure de camp, nevăstuică, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, bizamul, câinele enot, prepelița, potârnichea, prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica, guguștiucul, fazanul, sitarul, liștița, rața sălbatică, șoimul dunărean, etc.

Ihtiofauna este alcătuită din biban, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă, somn, nisetru, morun, etc.

METEO

 

CURS VALUTAR