Inforegio UE Guvernul României MDRAP Orașul Amara Instrumente Structurale 2007-2013

-->
Date geografice

Date geografice

Orașul Amara este așezat în partea centrală a județului Ialomița, între comunele Grivița (N) , Gheorghe Doja și Perieți (V) , municipiul Slobozia (E și S), fiind străbătută de șoseaua națională DN 2C Slobozia-Buzău. Se află la o distanță 7 km față de municipiul Slobozia, reședința de județ, și la 130 km față de capitala țării.

Amara se află amplasată într-o zonă favorabilă comunicațiilor, situată pe drumul European E60-Constanța-București-Ploiești-Brașov-Oradea, parte a rețelei pan-europene de transport și având legătură directă cu Autostrada Soarelui A2 București-Constanța, prin ruta Slobozia-Drajna.

Suprafața totală a localității este de 7034 ha. Cadrul natural aparține Băraganului însurățeilor. Altitudinea variază între 23-44m.

Structura geologică : sunt răspândite depozitele cuaternare; predomină loessul, rocă formată în special prin acumularea prafului argilos transportat de vânt.

Clima

Din punct de vedere climatic Câmpia Bărăganului și implicit Amara aparțin zonei temperat continental de câmpie, cu veri călduroase, uneori toride și ierni reci. Temperatura medie anuală este de 10,5 grade C-11 grade C, precipitațiile medii însumând 450-500 mm/an.

METEO

 

CURS VALUTAR